ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบ SASMO , Dr.CT , VANDA 2021 (อ่าน 46) 04 มี.ค. 64
การรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 929) 28 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 171) 14 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) (อ่าน 672) 11 ม.ค. 64
การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 3215) 29 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ American Mathematics Olympiad (AMO) 2020 (อ่าน 3257) 15 ต.ค. 63
American Mathematics Olympiad (AMO) 2020 (อ่าน 2992) 21 ก.ย. 63
ขอความร่วมมือประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน (อ่าน 3395) 29 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (VANDA (อ่าน 3427) 17 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ (SASMO) (อ่าน 3409) 17 ก.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาจับฉลากสวมหน้ากากอนามัย (อ่าน 3748) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากนักเรียนใหม่ ห้องเรียนปกติ ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4894) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 ตามเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 4739) 06 มี.ค. 63
Announcement of Anuban Phitsanulok School Recruit foreign teacher recruitment (อ่าน 4509) 03 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการสอบปลายปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (อ่าน 3649) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini (อ่าน 4159) 25 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนMEPปีการศึกษา2563 (อ่าน 3503) 19 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7347) 30 ม.ค. 63
ประกาศรับการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน รร.อนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 3538) 03 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ American Mathematics Olympiad (AMO) 2019 สนามส (อ่าน 4496) 16 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AMO 2019 (อ่าน 3778) 12 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 201 (อ่าน 4652) 01 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5130) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5417) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชายที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5261) 07 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนหญิงที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5062) 07 มี.ค. 62
กำหนดการวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 4794) 07 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 4081) 27 ก.พ. 62
ผลการทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น อ.2 ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 4544) 26 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โคร (อ่าน 4901) 22 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 4848) 24 ม.ค. 62
ผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 4005) 15 ม.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP) (อ่าน 4110) 27 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ( ห้องเรียนพิเศษMEP) (อ่าน 4196) 20 ธ.ค. 61