ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 554) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชายที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 505) 07 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนหญิงที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 486) 07 มี.ค. 62
กำหนดการวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 94) 07 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 79) 27 ก.พ. 62
ผลการทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น อ.2 ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 378) 26 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โคร (อ่าน 706) 22 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 713) 24 ม.ค. 62
ผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 133) 15 ม.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP) (อ่าน 205) 27 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ( ห้องเรียนพิเศษMEP) (อ่าน 267) 20 ธ.ค. 61