ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ่าน 758) 05 ส.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 ร่วมในพิธี วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (อ่าน 897) 05 ส.ค. 57
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล 2557 (อ่าน 750) 05 ส.ค. 57
การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ (อ่าน 813) 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (อ่าน 753) 05 ส.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1673) 05 ส.ค. 57
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี (อ่าน 811) 05 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P (อ่าน 754) 18 ก.ค. 57
การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมการมาศึกษาดูงานของคณะครู สพป.ขอนแก่น เ (อ่าน 694) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกรอบเพชร คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 778) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การแนะนำครูใหม่ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อ่าน 810) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ งานมหกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 829) 09 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 782) 09 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มอบเทียนจำนำพรรษา ให้กับโรงเรียน ใน 10 โรงเรียน (อ่าน 724) 09 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M (อ่าน 816) 07 ก.ค. 57
ห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (อ่าน 831) 06 ก.ค. 57
ประกาศ จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีระ อ่ำพูล เรื่อง มอบเทียนจำนำพรรษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 701) 29 มิ.ย. 57
สวนสุขภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1232) 29 มิ.ย. 57
คุณครูเจริญ ยอดเพชร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ สอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สสวท (อ่าน 717) 29 มิ.ย. 57
กิจกรรมนั่งรถราง เที่ยวชม ศึกษาสถานที่สำคัญของ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1.1 และ 2.1 (อ่าน 699) 29 มิ.ย. 57
นักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ชนะการประกวดการแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 748) 29 มิ.ย. 57
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษาดูงานอาเซีย (อ่าน 786) 29 มิ.ย. 57
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ติดตามกิจกรรม "วงล้อเด็กดี" (อ่าน 941) 06 มิ.ย. 57
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโครงการ สร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม (อ่าน 673) 06 มิ.ย. 57
บรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ (อ่าน 709) 06 มิ.ย. 57
นัดหมายกำหนด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 864) 05 มิ.ย. 57
นัดหมาย การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 954) 04 มิ.ย. 57
ประกาศแจ้ง ท่านผู้ปกครอง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๒๓ -๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗ (อ่าน 1300) 22 พ.ค. 57
การอบรมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องบิน เครื่องร่อน นักบินน้อย สพฐ. (อ่าน 781) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ผอ.ธีระ อ่ำพูล ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จาก มรภส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 824) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ประชุม กรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 743) 14 พ.ค. 57
ผลการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ (อ่าน 861) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เข้าค่ายเสริมประสบการณ์จากทางห้องศูนย์ วิทย์-คณิต (อ่าน 848) 08 พ.ค. 57
ประกาศ แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ทุกท่าน เรื่องนัดหมายการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 791) 08 พ.ค. 57
กำหนดการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม นักเรียนห้องวิทย์-คณิต ชั้น ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1047) 03 พ.ค. 57
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 949) 08 เม.ย. 57
หัวหน้าโครงการและครูโครงการ MEP. ระดับปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศฮังการี (อ่าน 1033) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 9989) 05 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3733) 25 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก (อ่าน 8679) 18 มี.ค. 57