ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโครงการ สร้างบ้าน สร้างเด็กดีสู่สังคม (อ่าน 552) 06 มิ.ย. 57
บรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ (อ่าน 593) 06 มิ.ย. 57
นัดหมายกำหนด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 764) 05 มิ.ย. 57
นัดหมาย การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 829) 04 มิ.ย. 57
ประกาศแจ้ง ท่านผู้ปกครอง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๒๓ -๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗ (อ่าน 1202) 22 พ.ค. 57
การอบรมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องบิน เครื่องร่อน นักบินน้อย สพฐ. (อ่าน 635) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ผอ.ธีระ อ่ำพูล ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จาก มรภส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 658) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ ประชุม กรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 612) 14 พ.ค. 57
ผลการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ (อ่าน 723) 14 พ.ค. 57
บรรยากาศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เข้าค่ายเสริมประสบการณ์จากทางห้องศูนย์ วิทย์-คณิต (อ่าน 706) 08 พ.ค. 57
ประกาศ แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ทุกท่าน เรื่องนัดหมายการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 675) 08 พ.ค. 57
กำหนดการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม นักเรียนห้องวิทย์-คณิต ชั้น ป.6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 920) 03 พ.ค. 57
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 817) 08 เม.ย. 57
หัวหน้าโครงการและครูโครงการ MEP. ระดับปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศฮังการี (อ่าน 902) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 9843) 05 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3593) 25 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก (อ่าน 8551) 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 8 คน 95 คะแนน 15 คน 90 คะแนนจำนวน 25 คน (อ่าน 1317) 17 มี.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานของครู ช่วงเดือนมีนาคม - ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1668) 17 มี.ค. 57
บรรยากาศ บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชก (อ่าน 750) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การแห่ขบวนถ้วยสมเด็จพระเทพฯ กับ เทศบาล ต.หัวรอ ในงาน กีฬาทุ่งหัวรอสัมพันธ์ (อ่าน 695) 02 มี.ค. 57
โครงการทดสอบความรู้ ของรร.เฉลิมขวัญสตรี Pre-Test (อ่าน 993) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การรับสมัครนร.อนุบาล 1 และ รายงานตัวนักเรียนห้อง mep (อ่าน 818) 02 มี.ค. 57
ขอเเสดงความเสียใจต่อครอบครัวแสงบุดดี ต่อการจากไปของ คุณครูสุวิมล แสงบุดดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 1005) 26 ก.พ. 57
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทย์ – คณิต (Sci – Math Program) (อ่าน 1555) 26 ก.พ. 57
บรรยากาศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน จ.พิจิตร ศึกษาดูงาน ห้อง MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 689) 18 ก.พ. 57
บรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 996) 18 ก.พ. 57
บรรยากาศ โรงเรียนจ่านกร้อง มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ของนักเรียนในระดับสายชั้น ป.6 (อ่าน 741) 10 ก.พ. 57
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิ ดร.มังกร ประจำปี 2556 คุณครูสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 670) 09 ก.พ. 57
สกสค.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ผลงานและนวัตกรรม (อ่าน 622) 09 ก.พ. 57
บรรยาการการหาเสียง ส.ส.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 689) 09 ก.พ. 57
บรรยากาศ การถ่ายรูปหมู่ตามสายชั้น คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1017) 09 ก.พ. 57
ภาพบรรยากาศ งานวันครู ปีการศึกษา 2557 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ่าน 719) 20 ม.ค. 57
ร่วมเป้นเจ้าภาพทำบุญฉลองอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 877) 09 ม.ค. 57
ในหลวงพระราชทานส.ค.ส. – พรปีใหม่2557 ขอให้นึกถึงส่วนรวม (อ่าน 710) 02 ม.ค. 57
เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และค่ายรักการอ่าน ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 690) 24 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่องการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1383) 24 ธ.ค. 56
รูปหมู่ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 704) 20 ธ.ค. 56
วีดิทัศน์ 66 ปี รำลึก โรงเรียนพระราชทาน 3 สมัย (ฉลองโล่ห์ทองคำ) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 691) 20 ธ.ค. 56
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี..จ.พิษณุโล (อ่าน 814) 20 ธ.ค. 56