ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3777) 25 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก (อ่าน 8698) 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 8 คน 95 คะแนน 15 คน 90 คะแนนจำนวน 25 คน (อ่าน 1439) 17 มี.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานของครู ช่วงเดือนมีนาคม - ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1845) 17 มี.ค. 57
บรรยากาศ บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชก (อ่าน 884) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การแห่ขบวนถ้วยสมเด็จพระเทพฯ กับ เทศบาล ต.หัวรอ ในงาน กีฬาทุ่งหัวรอสัมพันธ์ (อ่าน 846) 02 มี.ค. 57
บรรยากาศ การรับสมัครนร.อนุบาล 1 และ รายงานตัวนักเรียนห้อง mep (อ่าน 960) 02 มี.ค. 57
โครงการทดสอบความรู้ ของรร.เฉลิมขวัญสตรี Pre-Test (อ่าน 1153) 02 มี.ค. 57
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทย์ – คณิต (Sci – Math Program) (อ่าน 1728) 26 ก.พ. 57
ขอเเสดงความเสียใจต่อครอบครัวแสงบุดดี ต่อการจากไปของ คุณครูสุวิมล แสงบุดดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 1153) 26 ก.พ. 57
บรรยากาศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน จ.พิจิตร ศึกษาดูงาน ห้อง MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 841) 18 ก.พ. 57
บรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1151) 18 ก.พ. 57
บรรยากาศ โรงเรียนจ่านกร้อง มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ของนักเรียนในระดับสายชั้น ป.6 (อ่าน 906) 10 ก.พ. 57
สกสค.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ผลงานและนวัตกรรม (อ่าน 781) 09 ก.พ. 57
บรรยาการการหาเสียง ส.ส.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 826) 09 ก.พ. 57
บรรยากาศ การถ่ายรูปหมู่ตามสายชั้น คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1355) 09 ก.พ. 57
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิ ดร.มังกร ประจำปี 2556 คุณครูสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 811) 09 ก.พ. 57
ภาพบรรยากาศ งานวันครู ปีการศึกษา 2557 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ่าน 889) 20 ม.ค. 57
ร่วมเป้นเจ้าภาพทำบุญฉลองอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1049) 09 ม.ค. 57
ในหลวงพระราชทานส.ค.ส. – พรปีใหม่2557 ขอให้นึกถึงส่วนรวม (อ่าน 863) 02 ม.ค. 57
เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และค่ายรักการอ่าน ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 850) 24 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่องการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1543) 24 ธ.ค. 56
รูปหมู่ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 845) 20 ธ.ค. 56
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 928) 20 ธ.ค. 56
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี..จ.พิษณุโล (อ่าน 948) 20 ธ.ค. 56
วีดิทัศน์ 66 ปี รำลึก โรงเรียนพระราชทาน 3 สมัย (ฉลองโล่ห์ทองคำ) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 834) 20 ธ.ค. 56
ผลการประกวด ด้านวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ (อ่าน 836) 15 ธ.ค. 56
ผลการประกวด ด้านวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ (อ่าน 925) 15 ธ.ค. 56
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ คนใหม่ (อ่าน 852) 14 ธ.ค. 56
บรรยากาศ การต้อนรับ คุณครูย้ายมาใหม่ 3 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 839) 14 ธ.ค. 56
บรรยากาศ การอบรม E-testing ของ สพป.พล.1 (อ่าน 941) 14 ธ.ค. 56
โรงเรียนธีรธาดา ร่วมร้องเพลงอวยพร เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 951) 14 ธ.ค. 56
บรรยากาศ การเลี้ยงต้อนรับ คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 802) 14 ธ.ค. 56
ภาพชุด วันที่ ๓ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ (อ่าน 1157) 07 ธ.ค. 56
ภาพชุด วันที่ ๒ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ (อ่าน 926) 07 ธ.ค. 56
ภาพชุด วันที่ ๑ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ (อ่าน 906) 07 ธ.ค. 56
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 794) 07 ธ.ค. 56
เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช (อ่าน 1459) 17 พ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร “5 ธันวามหาราช” (อ่าน 767) 13 พ.ย. 56
บรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน 818) 13 พ.ย. 56