ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เลื่อนการรายงานผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.abpl.ac.th (อ่าน 1947) 22 มี.ค. 59
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 1292) 28 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2563) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 58 กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (อ่าน 604) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปรังกาสี สพป.กาญจนบุรีย์ เขต 3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 483) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ การติดตามการจัดกิจกรรม ลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ของทีม Smart Trainers จาก สพป.พล 1 (อ่าน 480) 15 ก.พ. 59
พิธีฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 578) 09 ม.ค. 59
คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สายชั้นต่างๆ สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ และคณะผู้บริหาร (อ่าน 587) 05 ม.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 658) 02 ม.ค. 59
แบบลงทะเบียน การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโ (อ่าน 557) 28 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 543) 28 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรีย (อ่าน 719) 28 ธ.ค. 58
การประกวดแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 485) 28 ธ.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับนักเรียนใหม่เข้าชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1279) 26 ธ.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 719) 26 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานการนำเสนอ PowerPoint ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 743) 22 ก.ย. 58
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 (อ่าน 610) 07 ก.ย. 58
Pre Test ก่อนเรียน ของระบบ คณิตศาสตร์ออนไลน์ Maths-Whizz (อ่าน 698) 07 ก.ย. 58
งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ (อ่าน 716) 07 ก.ย. 58
การทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 682) 07 ก.ย. 58
พิธีมอบเข็มที่ระลึก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.๒๕๕๗ "OBEC AWARDS 2014" (อ่าน 749) 07 ก.ย. 58
โครงการอบรมปฎิบัติการครูวิชาการขยายผลหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาไทย (อ่าน 531) 07 ก.ย. 58
ประชุมครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 498) 07 ก.ย. 58
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุจิน ฝ้ายแดง คุณพ่อของนายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 500) 07 ก.ย. 58
บรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง ในระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 529) 07 ก.ย. 58
บรรยากาศ การประชุมห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ. จ.ลำปาง (อ่าน 681) 28 พ.ค. 58
แจ้งการประชุม ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 628) 06 พ.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 633) 06 พ.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P. จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 799) 06 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 3237) 30 เม.ย. 58
ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนก่อนเข้า เช็คสอบผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 16098) 18 มี.ค. 58
แจ้งท่านผู้ปกครอง เรื่อง เช็คผลการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5169) 18 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP. ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1957) 26 ก.พ. 58
เผยแพร่ชุดฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูปัจจพร เถื่อนกูล (อ่าน 932) 12 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 979) 29 ม.ค. 58
#ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 952) 23 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับนักเรียนใหม่เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2050) 08 ม.ค. 58
การทดสอบ Pre O-net ของนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 946) 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2557 (อ่าน 745) 23 ธ.ค. 57
คุณครูและนักเรียนที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 1596) 23 ธ.ค. 57