ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการเสริมสร้างวินัยนักเรียน (อ่าน 569) 22 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา (อ่าน 653) 21 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ทำการปรับพื้นที่และลาด บริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 551) 20 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 565) 18 มิ.ย. 59
งานอนามัยฯ ร่วมกับ รพ.พิษณุเวช ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ (อ่าน 616) 16 มิ.ย. 59
งานอนามัยฯ ร่วมกับ รพ.พิษณุเวช ฝ่ายกิจกรรมบำบัด ประเมินพัฒนาการตามวัย (อ่าน 529) 17 มิ.ย. 59
การอบรมพัฒนาบุคลากร ของคุณครู ในระดับปฐมวัย (อ่าน 517) 15 มิ.ย. 59
ดำเนินการ ปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียน และครู ที่ชำรุด เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน (อ่าน 596) 13 มิ.ย. 59
งานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคัดลายมืองาม (อ่าน 585) 11 มิ.ย. 59
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 489) 04 มิ.ย. 59
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งโรงเรียน (อ่าน 501) 01 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะพลาสติก ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 863) 26 พ.ค. 59
ร่วมการแสดงความต้อนรับ คุณครูและคณะ ที่ย้ายเข้าสู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จำนวน 7 ท่าน (อ่าน 507) 24 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1423) 12 พ.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1311) 10 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 788) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัคร บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 858) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1231) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1005) 27 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1579) 27 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ M.E.P. จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1842) 27 เม.ย. 59
ประกาศ แจ้งผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 6072) 06 เม.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก แจ้ง การรายงานผลการเรียนนักเรียน รายบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ ชั้น ป.1-6 (อ่าน 7417) 25 มี.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เลื่อนการรายงานผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.abpl.ac.th (อ่าน 2113) 22 มี.ค. 59
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 1466) 28 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2904) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 58 กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (อ่าน 822) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปรังกาสี สพป.กาญจนบุรีย์ เขต 3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 645) 15 ก.พ. 59
บรรยากาศ การติดตามการจัดกิจกรรม ลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ของทีม Smart Trainers จาก สพป.พล 1 (อ่าน 630) 15 ก.พ. 59
พิธีฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 734) 09 ม.ค. 59
คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สายชั้นต่างๆ สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ และคณะผู้บริหาร (อ่าน 748) 05 ม.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 809) 02 ม.ค. 59
แบบลงทะเบียน การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโ (อ่าน 694) 28 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 668) 28 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรีย (อ่าน 853) 28 ธ.ค. 58
การประกวดแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคเหนือ ประจำปี 2558 (อ่าน 642) 28 ธ.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับนักเรียนใหม่เข้าชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1441) 26 ธ.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 889) 26 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานการนำเสนอ PowerPoint ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 897) 22 ก.ย. 58
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 (อ่าน 747) 07 ก.ย. 58