ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 2629) 10 ม.ค. 60
รวมภาพกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี 2559 (อ่าน 684) 30 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อ่าน 621) 14 พ.ย. 59
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ (อ่าน 458) 07 พ.ย. 59
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา (อ่าน 388) 07 พ.ย. 59
ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าที่การเงินและบัญชี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษ (อ่าน 507) 13 ต.ค. 59
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 455) 13 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานพัสดุ ตามเอกสารที่แนบ (อ่าน 587) 06 ต.ค. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 753) 28 ก.ย. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนธราศัย กรุงเทพฯเขต 1 (อ่าน 584) 11 ก.ค. 59
โครงการคูปองพัฒนาครู ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.พล.1 , 2 , 3 (อ่าน 501) 11 ก.ค. 59
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัย 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 518) 11 ก.ค. 59
นักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมฟังธรรมะสัญจรกับ ท่านพระอาจารย์สมปอง (อ่าน 619) 06 มิ.ย. 59
การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook (อ่าน 456) 02 ก.ค. 59
เชิญพบกับการแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 517) 29 มิ.ย. 59
การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูแกนนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (อ่าน 392) 26 มิ.ย. 59
คุณลักษณะครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สอนดี มีจรรยา รักษาชื่อเสียง ไม่เกี่ยงงาน (อ่าน 412) 22 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการเสริมสร้างวินัยนักเรียน (อ่าน 440) 22 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา (อ่าน 485) 21 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ทำการปรับพื้นที่และลาด บริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 407) 20 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 421) 18 มิ.ย. 59
งานอนามัยฯ ร่วมกับ รพ.พิษณุเวช ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ (อ่าน 462) 16 มิ.ย. 59
งานอนามัยฯ ร่วมกับ รพ.พิษณุเวช ฝ่ายกิจกรรมบำบัด ประเมินพัฒนาการตามวัย (อ่าน 389) 17 มิ.ย. 59
การอบรมพัฒนาบุคลากร ของคุณครู ในระดับปฐมวัย (อ่าน 370) 15 มิ.ย. 59
ดำเนินการ ปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียน และครู ที่ชำรุด เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน (อ่าน 438) 13 มิ.ย. 59
งานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคัดลายมืองาม (อ่าน 439) 11 มิ.ย. 59
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 358) 04 มิ.ย. 59
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งโรงเรียน (อ่าน 354) 01 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะพลาสติก ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 651) 26 พ.ค. 59
ร่วมการแสดงความต้อนรับ คุณครูและคณะ ที่ย้ายเข้าสู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จำนวน 7 ท่าน (อ่าน 369) 24 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1253) 12 พ.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1149) 10 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 617) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัคร บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 737) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1070) 27 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 852) 27 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1413) 27 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ M.E.P. จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1695) 27 เม.ย. 59
ประกาศ แจ้งผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 5889) 06 เม.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก แจ้ง การรายงานผลการเรียนนักเรียน รายบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ ชั้น ป.1-6 (อ่าน 7218) 25 มี.ค. 59