ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ (อ่าน 955) 14 ส.ค. 56
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ สู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ (อ่าน 794) 14 ส.ค. 56
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 734) 14 ส.ค. 56
งานอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน (อ่าน 713) 08 ส.ค. 56
มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 688) 08 ส.ค. 56
การอบรมการประกอบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ NXT LEGO MINDSTORMS (อ่าน 727) 08 ส.ค. 56
เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 และ 2 (อ่าน 719) 03 ส.ค. 56
ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นำคณะเด็กและผู้ปกครองศึกษาชีวิตสัตว์ ณ สวนน้ำบึงฉวาก (อ่าน 985) 29 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี” (อ่าน 769) 21 ก.ค. 56
บรรยากาศ English For Kid Days Camp ๒๕๕๖ (อ่าน 899) 21 ก.ค. 56
บรรยากาศ การอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับ พ่อแม่ ในโครงการ รักลูก ปลูกนิสัย (อ่าน 1007) 13 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 965) 13 ก.ค. 56
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 763) 13 ก.ค. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1012) 30 มิ.ย. 56
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน 686) 30 มิ.ย. 56
บรรยากาศ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประเมินครูสังคมศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 903) 30 มิ.ย. 56
คณะศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 778) 30 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 811) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ กัลยารัตน์ เครือสาร (อ่าน 711) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ โรงเรียนอาร์ช อาร์ต อคาเดมี่ พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียง (อ่าน 731) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การทัศนศึกษานั่งรถรางรอบเมืองพิษณุโลก ของเด็กนักเรียน MEP 1.1 (อ่าน 849) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน แจก คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับครูประจำสายชั้น ป.1 และ ป.2 (อ่าน 941) 08 มิ.ย. 56
รวมคำขวัญวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2556 (อ่าน 1017) 06 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การดำเนินการ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ ศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 744) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การลงโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet ของกลุ่มสาระการงานฯ (อ่าน 795) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 (อ่าน 664) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ คณะกรรมการ การประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (อ่าน 700) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุม e-conference (กลุ่มราชพฤกษ์) เรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 680) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศการต้อนรับ ครูย้ายใหม่มาตำรงตำแหน่งมาประจำที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 735) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 715) 28 พ.ค. 56
ท่าน ผอ.ธีระ อ่ำพูล มอบโทรทัศน์ 21 นิ้ว ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ่าน 706) 28 พ.ค. 56
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา (อ่าน 831) 24 พ.ค. 56
บรรยากาศ การต้อนรับ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โดยใช้ Tablet (อ่าน 712) 23 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมาย การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบวิดิโอ Conference (อ่าน 703) 22 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 724) 22 พ.ค. 56
ข่าวฝากจาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง 'Flipped Classroom' ห้องเรียนกลับด้าน (อ่าน 827) 19 พ.ค. 56
การปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค 56 (อ่าน 761) 19 พ.ค. 56
เทศบาลเมืองพิษณุโลกและตำบลหัวรอร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ลอกท่อระบายน้ำ ขีดเส้นขาว-เส้นเหลือง (อ่าน 771) 19 พ.ค. 56
บรรยากาศ การอบรมการทำผลงานวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว.5) ของคุณครู ณ โรงเรียนอนุบาล จังหวัดนครปฐม (อ่าน 725) 19 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมผ่านระบบ e-conference ระหว่าง สพป.พล.1 กับโรงเรียนเครื่อข่าย 10 โรงเรียน (อ่าน 676) 19 พ.ค. 56