ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Pre Test ก่อนเรียน ของระบบ คณิตศาสตร์ออนไลน์ Maths-Whizz (อ่าน 844) 07 ก.ย. 58
งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ (อ่าน 876) 07 ก.ย. 58
การทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 845) 07 ก.ย. 58
พิธีมอบเข็มที่ระลึก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.๒๕๕๗ "OBEC AWARDS 2014" (อ่าน 875) 07 ก.ย. 58
โครงการอบรมปฎิบัติการครูวิชาการขยายผลหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาไทย (อ่าน 673) 07 ก.ย. 58
ประชุมครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 622) 07 ก.ย. 58
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุจิน ฝ้ายแดง คุณพ่อของนายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 635) 07 ก.ย. 58
บรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง ในระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 649) 07 ก.ย. 58
บรรยากาศ การประชุมห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ. จ.ลำปาง (อ่าน 815) 28 พ.ค. 58
แจ้งการประชุม ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 731) 06 พ.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 746) 06 พ.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P. จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 930) 06 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 3336) 30 เม.ย. 58
ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนก่อนเข้า เช็คสอบผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 16383) 18 มี.ค. 58
แจ้งท่านผู้ปกครอง เรื่อง เช็คผลการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5328) 18 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP. ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2096) 26 ก.พ. 58
เผยแพร่ชุดฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูปัจจพร เถื่อนกูล (อ่าน 1056) 12 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1129) 29 ม.ค. 58
#ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1117) 23 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับนักเรียนใหม่เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2195) 08 ม.ค. 58
การทดสอบ Pre O-net ของนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1068) 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2557 (อ่าน 878) 23 ธ.ค. 57
คุณครูและนักเรียนที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 1774) 23 ธ.ค. 57
ผลสอบ โครงการวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 (อ่าน 698) 23 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ภาคเหนือ ของสพป.พิษณุโลกเขต 1 (อ่าน 1356) 23 ธ.ค. 57
ตรวจสอบ ผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 1135) 23 ธ.ค. 57
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 750) 23 ธ.ค. 57
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อบรม เรื่อง อาหารปลอดภัยด้วยสาธารณสุข (อ่าน 754) 23 ธ.ค. 57
โลโก้ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 1451) 23 ธ.ค. 57
บรรยากาศ พิธีปิดและรับธง งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 สู่ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 930) 23 ธ.ค. 57
บรรยากาศ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 624) 23 ธ.ค. 57
ครือข่ายกลุ่มโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือตอนล่าง แสดงความยินดี กับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ (อ่าน 686) 23 ธ.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธี 5 ธันวามหาราช ของเทศบาลตำบลหัวรอ (อ่าน 771) 05 ธ.ค. 57
Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 758) 05 ธ.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช (อ่าน 736) 05 ธ.ค. 57
ยินดีต้อนรับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ สู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1110) 28 พ.ย. 57
บรรยากาศ การต้อนรับ นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพิษณูโลก คนใหม่ (อ่าน 821) 21 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับ นายสนั่น ฝ้ายแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1414) 21 พ.ย. 57
วีดีโอ รายการนิทานหรรษา จากห้องศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ของ ด.ญ.กัญญ์ณัชชา กลีบปาน (อ่าน 735) 21 พ.ย. 57
บรรยากาศ การสอบ Pre O-net ของนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 788) 11 พ.ย. 57