ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการนิทานหรรษา น้องอนุบาลชั้นปีที่ 1.3 เล่านิทาน (อ่าน 622) 03 ก.ย. 57
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการ Amazing Math (อ่าน 623) 02 ก.ย. 57
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มอบรางวัล การวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 730) 02 ก.ย. 57
การสอบ Oxford Young ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 708) 02 ก.ย. 57
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (อ่าน 1488) 31 ส.ค. 57
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เช้าวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มอบรางวัลให้กับนักเรียน (อ่าน 498) 31 ส.ค. 57
โรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 1759) 31 ส.ค. 57
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1075) 31 ส.ค. 57
บรรยากาศ ปลูกต้นเสลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร (อ่าน 644) 31 ส.ค. 57
บรรยากาศ การประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา (อ่าน 632) 31 ส.ค. 57
ผลการแข่งขัน ตอบปัญหา วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๗ (อ่าน 751) 18 ส.ค. 57
การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กรให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ (อ่าน 602) 18 ส.ค. 57
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในโครงการ EP/MEP (อ่าน 635) 18 ส.ค. 57
ประกาศผลคะแนน การแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 984) 18 ส.ค. 57
ร่วมพระราชพิธี 12 สิงหามหาราชินี ของเทศบาลตำบลหัวรอ (อ่าน 593) 12 ส.ค. 57
วารสารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปี 2 ฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2557 (อ่าน 719) 05 ส.ค. 57
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 1554) 05 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ่าน 654) 05 ส.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 ร่วมในพิธี วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (อ่าน 773) 05 ส.ค. 57
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล 2557 (อ่าน 634) 05 ส.ค. 57
การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ (อ่าน 692) 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (อ่าน 657) 05 ส.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1465) 05 ส.ค. 57
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี (อ่าน 657) 05 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P (อ่าน 617) 18 ก.ค. 57
การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมการมาศึกษาดูงานของคณะครู สพป.ขอนแก่น เ (อ่าน 577) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกรอบเพชร คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 650) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ การแนะนำครูใหม่ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อ่าน 662) 09 ก.ค. 57
บรรยากาศ งานมหกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 686) 09 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 628) 09 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มอบเทียนจำนำพรรษา ให้กับโรงเรียน ใน 10 โรงเรียน (อ่าน 607) 09 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M (อ่าน 666) 07 ก.ค. 57
ห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (อ่าน 667) 06 ก.ค. 57
ประกาศ จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีระ อ่ำพูล เรื่อง มอบเทียนจำนำพรรษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 601) 29 มิ.ย. 57
สวนสุขภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 981) 29 มิ.ย. 57
คุณครูเจริญ ยอดเพชร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ สอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สสวท (อ่าน 606) 29 มิ.ย. 57
กิจกรรมนั่งรถราง เที่ยวชม ศึกษาสถานที่สำคัญของ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1.1 และ 2.1 (อ่าน 593) 29 มิ.ย. 57
นักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ชนะการประกวดการแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 635) 29 มิ.ย. 57
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษาดูงานอาเซีย (อ่าน 653) 29 มิ.ย. 57
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ติดตามกิจกรรม "วงล้อเด็กดี" (อ่าน 771) 06 มิ.ย. 57