ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารสัตตบงกช (โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1213) 20 ก.ย. 56
แจ้งปฏิทินกำหนดการของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 982) 20 ก.ย. 56
สอบคัดกรองอ่านออกเขียนได้ (อ่าน 885) 18 ก.ย. 56
ประกาศข่าวสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 647) 18 ก.ย. 56
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี (อ่าน 900) 11 ก.ย. 56
โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 802) 11 ก.ย. 56
ต้อนรับคณะกรรมการ ที่มาติดตามการทำงาน ห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 785) 04 ก.ย. 56
กิจกรรมหน้าเสาธง มอบรางวัลนักเรียนที่ไปประกวดอาราธนา และถวายทาน (อ่าน 787) 04 ก.ย. 56
ตัวแทน สกสต.พิษณุโลก นำเสนอโครงการ 3 อ.ชลอวัย ใส่ใจสุขภาพ (อ่าน 764) 04 ก.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียง ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อ่าน 818) 04 ก.ย. 56
การประเมินสถานสถานศึกษายอดเยี่ยม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 740) 30 ส.ค. 56
โครงการคลีนิกฟุตบอลเพื่อเยาวชน ขุนพลนเรศวร ครั้งที่ 1 (อ่าน 799) 29 ส.ค. 56
การคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 725) 28 ส.ค. 56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สัมมนา Best Practices ระดับปฐมวัย (อ่าน 711) 28 ส.ค. 56
ดำเนินการ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำ จากเทศบาลตำบลหัวรอ (อ่าน 1047) 18 ส.ค. 56
การจัดกิจกรรม“ค่ายหนูน้อยอาเซียน” (อ่าน 1248) 18 ส.ค. 56
รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ (อ่าน 1051) 14 ส.ค. 56
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ สู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ (อ่าน 901) 14 ส.ค. 56
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 842) 14 ส.ค. 56
งานอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน (อ่าน 809) 08 ส.ค. 56
มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 779) 08 ส.ค. 56
การอบรมการประกอบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ NXT LEGO MINDSTORMS (อ่าน 839) 08 ส.ค. 56
เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 และ 2 (อ่าน 813) 03 ส.ค. 56
ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นำคณะเด็กและผู้ปกครองศึกษาชีวิตสัตว์ ณ สวนน้ำบึงฉวาก (อ่าน 1109) 29 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี” (อ่าน 864) 21 ก.ค. 56
บรรยากาศ English For Kid Days Camp ๒๕๕๖ (อ่าน 997) 21 ก.ค. 56
บรรยากาศ การอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับ พ่อแม่ ในโครงการ รักลูก ปลูกนิสัย (อ่าน 1112) 13 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1066) 13 ก.ค. 56
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 878) 13 ก.ค. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1148) 30 มิ.ย. 56
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน 780) 30 มิ.ย. 56
บรรยากาศ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประเมินครูสังคมศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1033) 30 มิ.ย. 56
คณะศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 904) 30 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 927) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ กัลยารัตน์ เครือสาร (อ่าน 811) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ โรงเรียนอาร์ช อาร์ต อคาเดมี่ พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียง (อ่าน 831) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การทัศนศึกษานั่งรถรางรอบเมืองพิษณุโลก ของเด็กนักเรียน MEP 1.1 (อ่าน 970) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน แจก คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับครูประจำสายชั้น ป.1 และ ป.2 (อ่าน 1046) 08 มิ.ย. 56
รวมคำขวัญวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2556 (อ่าน 1160) 06 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การดำเนินการ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ ศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 858) 04 มิ.ย. 56