ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝากจาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ชุดนวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต (อ่าน 1418) 18 พ.ค. 56
ประกาศ เลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 จากวันที่ 13 พ.ค มาเป็นวันที่ 14-15 พ.ค 2556 (อ่าน 855) 30 เม.ย. 56
เชิญ ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ทุกคน ประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2556 (อ่าน 877) 30 เม.ย. 56
ด.ญ.ณัฏฐนิชย์ คงสุจริต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซิวแชมป์เทนนิส ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013 (อ่าน 934) 26 เม.ย. 56
แจ้งท่านผู้ปกครอง เรื่อง ให้บริการเครื่องเขียน แบบเรียนของนักเรียนทุกคน ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 2561) 05 เม.ย. 56
ประกาศ รายชื่อนักเรียนห้องเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 9586) 05 เม.ย. 56
ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมนาทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 887) 28 มี.ค. 56
เชิญ ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 926) 26 มี.ค. 56
กำหนดการประชุมสัมนาทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 981) 26 มี.ค. 56
แจ้ง กิจกรรม “ ปัจฉิมนิเทศ ” และอำลาสถาบันของนักเรียน ในระดับสายชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1576) 24 มี.ค. 56
นักเรียนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1750) 24 มี.ค. 56
แจ้งประกาศ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 867) 24 มี.ค. 56
ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้ในการล็อคอินดูผลการเรียนได้ที่นี้ (อ่าน 1901) 18 มี.ค. 56
แจ้ง ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อย่างไม่เป็นทางการ (อ่าน 12618) 17 มี.ค. 56
ประกาศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (O-NET) ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1236) 15 มี.ค. 56
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนเสริมทักษะ วิทย์ - คณิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 2528) 08 มี.ค. 56
ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1366) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ไอซีที เยี่ยมชมและติตตามผลโครงการการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (อ่าน 778) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 916) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อม งานรับผู้ตรวจราชการ กระทรวง ไอซีที (อ่าน 713) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ การสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชา วิทย์ - คณิต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ของนักเรียน ป.1 - ป.5 (อ่าน 1339) 01 มี.ค. 56
บรรยากาศ การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ก.ค.ศ. ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 698) 01 มี.ค. 56
นัดหมาย กำหนดการทดสอบเพื่อวัดความเป็นเลิศทางวิชา วิทย์ - คณิต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 973) 27 ก.พ. 56
ประกาศผล ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับ ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 1298) 27 ก.พ. 56
คณะคุณครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมกันตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 723) 27 ก.พ. 56
บรรยากาศ สนามสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 805) 21 ก.พ. 56
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สอบได้ TOP TEN โครงการทดสอบความรู้ ป.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 977) 21 ก.พ. 56
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2555 (อย่างไม่เป็นทางการ) (อ่าน 1024) 20 ก.พ. 56
ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม อบรมสัมมนา เรื่อง การระดมความคิด การใช้ video conference โดย สพฐ. (อ่าน 743) 20 ก.พ. 56
บรรยากาศ การบันทึกการจัดรายการ พิษณุโลกสารพัน จิตอาสาพาเพลินเสริมสร้างน้ำใจไมตรี (อ่าน 808) 19 ก.พ. 56
บรรรยากาศ โรงเรียนบ้านสันทราย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 787) 17 ก.พ. 56
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมแข่งขันงานศิลปฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี (อ่าน 833) 13 ก.พ. 56
บรรยากาศการจับสลากเข้าชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 968) 10 ก.พ. 56
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2556 (อ่าน 955) 07 ก.พ. 56
ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1016) 06 ก.พ. 56
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 กับ ผอ.นายธีระ อ่ำพูล ตรวจเยี่ยม สนามสอบ o-net ณ โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 840) 02 ก.พ. 56
ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรอาเซียน ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 957) 02 ก.พ. 56
บรรยากาศ การรับสมัคร นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 990) 02 ก.พ. 56
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน งดการเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่สอบ (อ่าน 725) 01 ก.พ. 56
ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (อ่าน 858) 31 ม.ค. 56