ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พ.ศ. 2556 ให้แก่ประชาชนชาวไทย (อ่าน 919) 03 ม.ค. 56
ร่วมแสดงการต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกคนใหม่ นางอำพัน ประสานสมบัติ (อ่าน 885) 03 ม.ค. 56
คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 892) 16 ธ.ค. 55
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2556 (อ่าน 972) 15 ธ.ค. 55
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1056) 10 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขัน ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 (อ่าน 886) 10 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (อ่าน 1080) 10 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 (อ่าน 964) 10 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 (อ่าน 951) 10 ธ.ค. 55
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1)โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1018) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประเภทบุคคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ (อ่าน 920) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประเภทบุคคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมเทคโน (อ่าน 878) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล รางวัลผู้อำนวยการศึกษายอดเยี่ยม (อ่าน 929) 10 ธ.ค. 55
ประกาศการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. (อ่าน 854) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (อ่าน 853) 10 ธ.ค. 55