ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คลิปสรุปข่าวในรอบสัปดาห์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการนิทานหรรษา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (อ่าน 555) 10 ม.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการนิทานหรรษา วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (อ่าน 505) 10 ม.ค. 59
การอ่านสาส์นวันเด็ก (อ่าน 479) 10 ม.ค. 59
การทำบุญฉลองอาคารฯ ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ กล่าวขอบคุณ-มอบของที่ระลึก (อ่าน 436) 10 ม.ค. 59
การทำบุญฉลองอาคารฯ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวแสดงความยินดี (อ่าน 478) 10 ม.ค. 59
การเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 (อ่าน 587) 10 ม.ค. 59
การเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 282) 10 ม.ค. 59
วันคริสต์มาส2558โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 288) 10 ม.ค. 59
กีฬาครูอนุบาลภาคเหนือ (อ่าน 289) 10 ม.ค. 59
เพลงปั่นจักรยาน Bike for dad – กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 307) 10 ม.ค. 59
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 25 ก.พ. 58 (อ่าน 562) 02 มี.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 18 กพ 58 (อ่าน 520) 24 ก.พ. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 5 ก.พ 58 (อ่าน 483) 24 ก.พ. 58
ลิเกอาเซียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 479) 24 ก.พ. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 11 กพ 58 (อ่าน 538) 24 ก.พ. 58
นิทานหรรษา 28 ม.ค 58 (อ่าน 592) 24 ก.พ. 58
นิทานหรรษา 21 ม.ค 58 (อ่าน 395) 24 ก.พ. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 28 ม.ค 58 (อ่าน 387) 24 ก.พ. 58
.สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 21 ม.ค 58 (อ่าน 414) 24 ก.พ. 58
ข่าวในรอบสัปดาห์ 7 ม.ค. 58 (อ่าน 409) 22 ม.ค. 58
นิทานหรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 14 มค 58 ตอน 3 (อ่าน 412) 14 ม.ค. 58
นิทานหรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 14 มค 58 ตอน 2 (อ่าน 409) 14 ม.ค. 58
นิทานหรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 14 มค 58 ตอน 1 (อ่าน 394) 14 ม.ค. 58
นิทานหรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 7 มค 58 (อ่าน 436) 14 ม.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 14 มค 58 (อ่าน 409) 14 ม.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 7 ม.ค. 58 (อ่าน 465) 08 ม.ค. 58
กิจกรรมคริสต์มาส อนุบาล 1 ป. 2 mep โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 481) 26 ธ.ค. 57
กิจกรรมคริสต์มาส ป 3 ป 6 MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 468) 26 ธ.ค. 57
การแสดงคริสต์มาส นักเรียนอนุบาล 2.1 25 ธค 57 (อ่าน 426) 26 ธ.ค. 57
บรรยากาศ มอบเกียรติบัตร คณิตศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม จ.แพร่ 24 ธค 57 (อ่าน 443) 26 ธ.ค. 57
บรรยากาศ มอบเกียรติบัตร วิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม จ.แพร่ 25 ธค 57 (อ่าน 446) 26 ธ.ค. 57
นิทานหรรษา 24 ธ.ค.57 (อ่าน 461) 25 ธ.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 24 ธ.ค.57 (อ่าน 492) 25 ธ.ค. 57
นิทานหรรษา 26 พย 57 (อ่าน 463) 23 ธ.ค. 57
นิทานหรรษา 17 ธค 57 (อ่าน 438) 23 ธ.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 17 ธ.ค. 57 (อ่าน 426) 23 ธ.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 9 ธ.ค 57 (อ่าน 479) 12 ธ.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 3 ธ.ค.57 (อ่าน 448) 05 ธ.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 26 พ.ย.57 (อ่าน 451) 29 พ.ย. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 19 พ.ย.57 (อ่าน 469) 21 พ.ย. 57