ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประเมินครูสังคมศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1073) 30 มิ.ย. 56
คณะศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 957) 30 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง โครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 975) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ กัลยารัตน์ เครือสาร (อ่าน 870) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ โรงเรียนอาร์ช อาร์ต อคาเดมี่ พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียง (อ่าน 883) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การทัศนศึกษานั่งรถรางรอบเมืองพิษณุโลก ของเด็กนักเรียน MEP 1.1 (อ่าน 1033) 16 มิ.ย. 56
บรรยากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน แจก คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับครูประจำสายชั้น ป.1 และ ป.2 (อ่าน 1099) 08 มิ.ย. 56
รวมคำขวัญวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2556 (อ่าน 1200) 06 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การดำเนินการ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ ศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 909) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การลงโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet ของกลุ่มสาระการงานฯ (อ่าน 986) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 (อ่าน 825) 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ คณะกรรมการ การประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (อ่าน 864) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุม e-conference (กลุ่มราชพฤกษ์) เรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 834) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศการต้อนรับ ครูย้ายใหม่มาตำรงตำแหน่งมาประจำที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 939) 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 894) 28 พ.ค. 56
ท่าน ผอ.ธีระ อ่ำพูล มอบโทรทัศน์ 21 นิ้ว ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ่าน 867) 28 พ.ค. 56
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา (อ่าน 1023) 24 พ.ค. 56
บรรยากาศ การต้อนรับ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โดยใช้ Tablet (อ่าน 867) 23 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมาย การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบวิดิโอ Conference (อ่าน 864) 22 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 887) 22 พ.ค. 56
ข่าวฝากจาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง 'Flipped Classroom' ห้องเรียนกลับด้าน (อ่าน 962) 19 พ.ค. 56
การปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค 56 (อ่าน 911) 19 พ.ค. 56
เทศบาลเมืองพิษณุโลกและตำบลหัวรอร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ลอกท่อระบายน้ำ ขีดเส้นขาว-เส้นเหลือง (อ่าน 930) 19 พ.ค. 56
บรรยากาศ การอบรมการทำผลงานวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว.5) ของคุณครู ณ โรงเรียนอนุบาล จังหวัดนครปฐม (อ่าน 916) 19 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมผ่านระบบ e-conference ระหว่าง สพป.พล.1 กับโรงเรียนเครื่อข่าย 10 โรงเรียน (อ่าน 830) 19 พ.ค. 56
ข่าวฝากจาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง ชุดนวัฒกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต (อ่าน 1614) 18 พ.ค. 56
ประกาศ เลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 จากวันที่ 13 พ.ค มาเป็นวันที่ 14-15 พ.ค 2556 (อ่าน 981) 30 เม.ย. 56
เชิญ ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ทุกคน ประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2556 (อ่าน 1013) 30 เม.ย. 56
ด.ญ.ณัฏฐนิชย์ คงสุจริต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซิวแชมป์เทนนิส ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013 (อ่าน 1083) 26 เม.ย. 56
แจ้งท่านผู้ปกครอง เรื่อง ให้บริการเครื่องเขียน แบบเรียนของนักเรียนทุกคน ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 2694) 05 เม.ย. 56
ประกาศ รายชื่อนักเรียนห้องเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 9859) 05 เม.ย. 56
ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมนาทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1049) 28 มี.ค. 56
เชิญ ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1048) 26 มี.ค. 56
กำหนดการประชุมสัมนาทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1143) 26 มี.ค. 56
แจ้ง กิจกรรม “ ปัจฉิมนิเทศ ” และอำลาสถาบันของนักเรียน ในระดับสายชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1807) 24 มี.ค. 56
นักเรียนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1898) 24 มี.ค. 56
แจ้งประกาศ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1014) 24 มี.ค. 56
ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้ในการล็อคอินดูผลการเรียนได้ที่นี้ (อ่าน 2025) 18 มี.ค. 56
แจ้ง ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อย่างไม่เป็นทางการ (อ่าน 12795) 17 มี.ค. 56
ประกาศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (O-NET) ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1402) 15 มี.ค. 56