ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนเสริมทักษะ วิทย์ - คณิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 2667) 08 มี.ค. 56
ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1502) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ไอซีที เยี่ยมชมและติตตามผลโครงการการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (อ่าน 942) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1069) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อม งานรับผู้ตรวจราชการ กระทรวง ไอซีที (อ่าน 860) 08 มี.ค. 56
บรรยากาศ การสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชา วิทย์ - คณิต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ของนักเรียน ป.1 - ป.5 (อ่าน 1506) 01 มี.ค. 56
บรรยากาศ การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ก.ค.ศ. ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 866) 01 มี.ค. 56
นัดหมาย กำหนดการทดสอบเพื่อวัดความเป็นเลิศทางวิชา วิทย์ - คณิต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 1151) 27 ก.พ. 56
ประกาศผล ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับ ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 1472) 27 ก.พ. 56
คณะคุณครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมกันตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 884) 27 ก.พ. 56
บรรยากาศ สนามสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 956) 21 ก.พ. 56
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สอบได้ TOP TEN โครงการทดสอบความรู้ ป.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 1151) 21 ก.พ. 56
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2555 (อย่างไม่เป็นทางการ) (อ่าน 1225) 20 ก.พ. 56
ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม อบรมสัมมนา เรื่อง การระดมความคิด การใช้ video conference โดย สพฐ. (อ่าน 907) 20 ก.พ. 56
บรรยากาศ การบันทึกการจัดรายการ พิษณุโลกสารพัน จิตอาสาพาเพลินเสริมสร้างน้ำใจไมตรี (อ่าน 967) 19 ก.พ. 56
บรรรยากาศ โรงเรียนบ้านสันทราย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 944) 17 ก.พ. 56
บรรยากาศ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมแข่งขันงานศิลปฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี (อ่าน 1017) 13 ก.พ. 56
บรรยากาศการจับสลากเข้าชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1126) 10 ก.พ. 56
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2556 (อ่าน 1088) 07 ก.พ. 56
ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1154) 06 ก.พ. 56
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 กับ ผอ.นายธีระ อ่ำพูล ตรวจเยี่ยม สนามสอบ o-net ณ โรงเรียนอนุบาล (อ่าน 997) 02 ก.พ. 56
ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรอาเซียน ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 1083) 02 ก.พ. 56
บรรยากาศ การรับสมัคร นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 1130) 02 ก.พ. 56
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน งดการเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่สอบ (อ่าน 881) 01 ก.พ. 56
ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (อ่าน 1006) 31 ม.ค. 56
ประกาศผลสอบข้อเขียนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556 (อ่าน 1418) 31 ม.ค. 56
นัดหมาย โครงการ “มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮูป (อ่าน 1098) 31 ม.ค. 56
แจกคู่มือ เอกสารแนะนำ นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปี 2556 (อ่าน 1375) 30 ม.ค. 56
นักเรียนโครงการ MEP โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มอบตัว วัดชุดนอน ชุดพละ ชำระค่าลงทะเบียน ณ ห้องเเม่จันหอม (อ่าน 1201) 30 ม.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 984) 29 ม.ค. 56
คณะผู้บริหารโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ วันที่ ๒๙ มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 884) 28 ม.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ติว o-net วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6 ในวันที่ 26 มกราคม 2556 (อ่าน 1298) 28 ม.ค. 56
สพฐ.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ถ่ายทำรายการเสียงแห่งอนาคต ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 846) 26 ม.ค. 56
นายธีระ อ่ำพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับรางวัลโล่ห์ทองคำ คุรุสดุดี ในงานวันครู ปี 2556 (อ่าน 1224) 23 ม.ค. 56
ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยียมศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 978) 21 ม.ค. 56
นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมโครงการ“ตะลุยโจทย์ O-NET” ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 (อ่าน 1267) 21 ม.ค. 56
ด.ช.ชิตณภูมิสิษฐ์ เนื้อไม้ชญา ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าฯ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส (อ่าน 1064) 15 ม.ค. 56
คณะครู และบุคลากร ในโรงเรียนร่วมกันถ่ายภาพหมู่ เพื่อนำไปทำหนังสืออนุสรณ์รุ่น สายชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 1340) 09 ม.ค. 56
ด่วน ประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1572) 05 ม.ค. 56
ขอเชิญ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก (อ่าน 1064) 04 ม.ค. 56