ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2018
ด้วยศูนย์สอบ AMO SASMO โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับการประสานงานจาก  National Institute of Education, Singapore จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) ในวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้เข้าสอบแข่งขันคร้งนี้เป็นนักเรียนในระดับ ป.2 - ม.5 ที่ได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการสอบ AMO 2017 หรือ SASMO 2018 ในสนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับอาเซียน   
 
Click here >>>   abpl.ac.th/download-document
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 328 ครั้ง