ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2018
การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2018 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เริ่มสอบเวลา 09.00 - 11.00 น.
                            ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ตรวจสอบลำดับที่นั่งและหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเข้าห้องสอบ
3. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ
4. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที
5. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ 
  - ดินสอ 2 B กี่แท่งก็ได้
  - ยางลบ
6. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 685 ครั้ง