ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ SASMO ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ ในระดับนานาชาติ
Registration Form for SASMO 2018
เกี่ยวกับการสอบ 
AMO , SASMO , SIMOC ของ National Institute of Education, Singapore โดยร่วมมือกับโรงเรียoอนุบาลพิษณุโลก
๑.นักเรียนที่สอบได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จำนวน ๒ เหรียญ ในการสอบจำนวน ๓ ครั้ง ของการสอบ AMO , SASMO , SIMOC มีสิทธิ์รวมทีมเพื่อเข้าสอบ World Championship ในปี ๒๐๑๘ ในการแข่งขัน Math Warriors Competition 
๒.นักเรียนที่ทำคะแนนได้ Perfect score จะได้รับรางวัลเป็นเงิน $100
๓.นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ หากสอบได้รับรางวัลเหรียญทอง มีสิทธิ์สอบรับทุนของประเทศสิงคโปร์ โดยสอบ ๓ วิชาเพิ่ม ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาภาษาอังกฤษ
การสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบคนละ ๘๕๐.- บาท สามารถชำระเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP เลขที่บัญชี ๗๖๗-๐-๓๙๑๓๖-๗
และลงทะเบียนยืนยันการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/sasmo2018ภายในวันพฤหัสบดี 
ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันสอบด้วย
วัน/เวลา/สถานที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.abpl.ac.th และสอบแข่งขัน ในวันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
 

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1250 ครั้ง