ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนธราศัย กรุงเทพฯเขต 1
                 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บรรยากาศ ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ ตัวแทนครูในกลุ่มสาระ คุณครูปฐมวัยและครูกลุ่มงานวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนธราศัย กรุงเทพฯเขต 1 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ระดับประถมศึกษา ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนจัด Welcome Show การแสดงความสามารถของนักเรียนให้รับชมทั้งหมด 5 ชุด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรับชมภาพบรรยากาศ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 739 ครั้ง