ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะพลาสติก ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
              บรรยากาศ คุณครูกาญจนา แก้วมณี หัวหน้าโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างยั่งยืน ทำการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะพลาสติก ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ได้กำหนดเป็นนโยบายและเป็นปีแห่งการเสริมสร้างวินัยนักเรียนให้มีวินัยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะใส่ถังหรือตะแกรงขยะโดยกำหนดเป็น 7 สี ตามวัน เริ่มตั้งแต่ระดับสายชั้นปฐมวัย กำหนดให้ใช้ สีแดง ไปจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สีม่วง ตามลำดับ เพื่อนำเงินรายได้จากการขายขยะนำไปจัดกิจกรรมของสายชั้น ต่อไป สามารถรับชมภาพบรรยากาศ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 650 ครั้ง