ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1336251
Page Views 2385162
ประชาสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหาร ครูเกษียณอายุราชการ
แจ้ง กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

เกษียณเกษมศานต์ อนุบาลจังหวัดภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคเหนือ) วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

เวลา

รายการกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรรม

สถานที่

หมายเหตุ

ภาคเช้า

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคเหนือ)

เป็นการประชุมผู้บริหารและอนุกรรมการสมาคมฯ (ภาคเหนือ)

ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.

ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุฯ ผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนร่วมงาน คณะครูให้การต้อนรับ และรับประทานอาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์) ร่วมกัน

ห้องประชุมแม่จันหอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก

แต่งกายสุภาพ

๑๔.๑๕ น.

ขบวนมังคละ (ดนตรีพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก) นำผู้เกษียณอายุฯ เดินไปยังสถานที่จัดงานแสดงมุทิตาจิต

มีดนตรีและการรำมังคละ โดยคณะครูและบุคลากรฯของร.ร.อนุบาลพิษณุโลก นำขบวนผู้เกษียณอายุฯ

จากห้องประชุมแม่จันหอม ไปยังห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.

เทศน์แหล่ทรงเครื่อง ๒ ธรรมาสน์ ในหัวข้อ คุณค่าชีวิตครูและหลักธรรมในการดำรงตนหลังเกษียณฯ

ผู้เกษียณฯและผู้มีเกียรติ รับฟังพระเทศน์แหล่ทรงเครื่อง ๒ ธรรมาสน์ พร้อมวงปี่พาทย์รับ

ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น.

มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ

รับมอบของที่ระลึกจากพระสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคล

๑๕.๔๕-๑๗.๐๐ น.

ไปกราบสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระพุทธชินราช

ผู้เกษียณฯเดินทางไปและกลับมาร.ร. โดยพาหนะที่โรงเรียนจัดไว้ให้ มีรถนำขบวน

พระราชวังจันทน์ และวัดพระศรีรัตนมหา-ธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

ภาคค่ำ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน/เข้าร่วมงานและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ผู้เกษียณฯและผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนและร่วมถ่ายรูป ตามสถานที่ที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้

โรงแรมท็อปแลนด์   ชั้น ๕ ห้องคอนเวนชั้นฮอลล์

แต่งกายสุภาพ / ชุดทีมร.ร.

๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.

ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมงานเข้าสู่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์

๑๙.๐๐ น.

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

คณะกรรมการจัดงานร่วมต้อนรับและนำเข้าสู่ในงาน

๑๙.๑๕ น.

ประธานภาคเหนือกล่าวต้อนรับและรายงานต่อประธานในพิธี

๑๙.๒๐ น.

ประธานกล่าวเปิดงานฯ

๑๙.๓๐ น.

การแสดงของครู ฟ้อนมาลัย

การแสดงของครู เซิ้งกะลา

การแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สัตยาธิษฐาน

๒๐.๐๐ น.

ตัวแทนผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก

๑๘.๓๐-๒๒.๓๐ น.

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้บริหารและครูผู้เกษียณฯ และพี่น้องชาวอนุบาลภาคเหนือ

ทานเลี้ยง พบปะ สังสรรค์ การแสดงของครูวงดนตรี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 480 ครั้ง