ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1336263
Page Views 2385174
ประชาสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหาร ครูเกษียณอายุราชการ
รายชื่อ ผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ

 

ผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคเหนือ) วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้ประสานงาน/อำนวยความสะดวก

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

อนุบาลกำแพงเพชร

1. นางอุบล ภู่ทอง

2. นางจุรีรัตน์ สถิติ

3. นางสาวพิชานัน สารเก่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

089-460 9301

089-638 7313

088-293 2954

2

อนุบาลพิจิตร

1. นางสุชิรา ธัญธนกุล

2. นางบุษกร ตั้งจิตธรรม

3. นางสาวเบญจมาภรณ์ พริ้งสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยครูห้องปฐมวัย

081-886 5250

081-953 7932

087-594 0529

3

อนุบาลบางมูลนาก

1. นางลัดดา ทองศรี

2. นางกุหลาบ สุวรรณเทพ

3. นางสาวศิริพร พรมจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

087-206 4824

089-839 6736

089-641 0567

4

อนุบาลสุโขทัย

1.นายอนวัช รัตโนทัย

2.นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง

3. นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

081-887 3208

089-959 4438

086-035 3621

5

อนุบาลเชียงราย

1. นายวัชระ สืบคำ

2. นางดาวณี ทองดอนเสียง

3. นางสาวสุทธาทิพย์ เทศปาน

ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

081-953 2137

085-054 0063

084-592 0199

6

อนุบาลอุตรดิตถ์

1. นางจินตนา จากยางโทน

2.นางจิระพร มีมะโน

3.นางสาววิยะดา ทองเต่ามก

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

081-181 0040

089-907 4940

081-044 6605

7

อนุบาลเชียงใหม่

1. นางสมศรี จอมแก้ว

2. นางทองใหม่ คันชั่งทอง

3. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

081-046 5712

087-206 4383

087-9933 766

8

อนุบาลเพชรบูรณ์

1. นางสุรินทร์ สมศรี

2. นางจิตรา พ่วงพร้อม

3. นางวัชรินทร์ ตั้งปฏิการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

089-643 2948

088-272 8337

080-511 3669

9

อนุบาลเมืองอุทัยธานี

1. นางสมใจ จำปาดิบ

2. นางพัชรี ภูสมสี

3. นางสาวศุภมาต สระสมทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง MEP

081-284 7795

089-461 1097

085-602 7609

10

อนุบาลตาก

1. นางนพนุช คงสัมมา

2. นางสุชาดา แก้วอุดรศรี

3. นางฐิติรัตน์ ถิ่นซื่อตรง

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

089-957 3555

086-937 5454

084-328 9612

11

อนุบาลแพร่

1. นางสาวอธิป แย้มเสมอ

2. นางกรกมล พุ่มสอาด

3.นางสาวสุกัญญา ชุมคำลือ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

081-680 4220

089-703 4130

087-566 7249

12

อนุบาลนครสวรรค์

1. นางวรรณธนี ทองทรัพย์

2. นางภาพิมล อินทร์แก้ว

3.นางสาวสุรีย์วัลย์ บัวคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

089-638 3810

085-049 1544

061-635 5459

13

อนุบาลแม่ฮ่องสอน

1. นางมนัสนันท์ อ่ำพูล

2. นางวิมาลา จิตติวงศ์จันทร์

3. นางสาวชนม์พรรษา คลังเอี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูบรรณารักษ์

082-400 6727

086-939 1118

098-758 8767

14

อนุบาลราชานุบาล

1. นางสินอัมพร สุวรรณศรี

2. นางสาวภมรรัตน์ ตันพานิช

3. นางสาวเขมนัฏฐิกา อินทร์ม่วง

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

081-888 3368

081-280 9868

089-958 0990

15

อนุบาลลำปาง

1. นางกัลยา ปรีดิ์ชม

2. นางพรอุษา ศิริโชติ

3. นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตน์อังกูร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

086-623 3957

086-934 8878

083-411 3326

16

อนุบาลพะเยา

1. นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์

2. นางกุลธิดา รัศมี

3. นางสาวอำพร พริกนาค

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

089-773 5212

081-727 6337

082-771 4119

17

อนุบาลลำพูน

1. นางสุปราณี สุรวดี

2. นางจุฑามาส หาแก้ว

3. นางสาวสุนิสา เอี่ยมสะอาด

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

081-962 9608

086-926 9451

087-309 4612

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 385 ครั้ง