ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 15/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1295622
Page Views 2298100
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอโครงงาน IS / world class standard school ปี 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 467 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษา ปี 2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 393 ครั้ง )
กิจกรรมย้อนรอยลายสือไทย โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา MEP ปี 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 370 ครั้ง )
Brain-Based Learning (BBL). โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 7 รูป / ดู 1039 ครั้ง )
กิจกรรมชาวพุทธกราบพระ นั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก ปี 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 509 ครั้ง )
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปี 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 435 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นปฐมวัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 780 ครั้ง )
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และค่ายรักการอ่าน ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 0 รูป / ดู 628 ครั้ง )
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของนักเรียนชั้น ป.6
( จำนวน 22 รูป / ดู 1424 ครั้ง )
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.1.2 และ ป.2.2
( จำนวน 10 รูป / ดู 675 ครั้ง )
English Day Camp 2014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
( จำนวน 14 รูป / ดู 852 ครั้ง )
กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
( จำนวน 8 รูป / ดู 734 ครั้ง )