ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Coding Thailand PLC
14 ธันวาคม 2562 ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นำคณะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ แสดงนิทรรศการผลการจัดการเรียนรู้ Computing Science และร่วมเวที PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ณ โรงแรมไอยรา พิษณุโลก โดยมีคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมาร่วม PLC ขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa) ที่คัดเลือกให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ จัดการอบรมให้กับครูผู้สอน อีกทั้งยังมีการนิเทศติดตาม ให้กำลังใจมาโดยตลอด และที่ขาดไม่ได้ขอขอบใจทีมงานหนูน้อยหมวกแดง จากนักเรียนปฐมวัย ที่มาร่วมแสดงการ Coding บนเวที PLC ขอขอบใจน้องไออุ่นที่มาสร้างสีสันในการเล่าความประทับใจในการเรียน Coding ขอขอบคุณทีมงานเข้มแข็งทุกท่านเป็นอย่างสูง #depa #depaYoungMakerSpaceDevelopment #depaYMSD #CodingThailand #ComputerScience #วิทยาการคำนวณ #พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,12:19   อ่าน 592 ครั้ง