ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
depa YMSD site visit
ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ผอ.อรฉัตร เลียงพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development) ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,11:33   อ่าน 320 ครั้ง