ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดงานบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี ในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันนี้ได้มีพิธี ปลงผมนาคเณร ณ วัดโพธิญาณ โดยมี พระครูสุนทรโรจนคุณ(เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:42   อ่าน 1037 ครั้ง