ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันดื่มนมโลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์การดื่มนม
ตามที่ องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO
กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ
และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,11:22   อ่าน 1135 ครั้ง