ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาสู่สากล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการอาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kampong Melayu, Kluang, Johor, Malaysia โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนำกิจกรรมการละเล่นไทยเดินกะลา และเกมเรียนรู้ตัวอักษรไทย ไปเผยแพร่ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดี 

https://www.skkgmelayukluang.com/2018/10/aeisa-international-program-lawatan.html?m=1

โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2561,10:17   อ่าน 1346 ครั้ง