ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลประจำวันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 61
5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในรายการดังต่อไปนี้ รายการที่ 1 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ SONG KI YONG ครั้งที่ 6 วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดพิจิตร 1. ด.ช.คณิศร พุ่มเชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 2. ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 3. ด.ญ.ฐิตา อยู่สุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 4. ด.ญ.ญาณิกา ทิมขลิบ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร 5. ด.ญ.ภัทราพร ผลปาน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รายการที่ 2 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ ดาวรุ่งภาคกลาง วันที่ 20 มกราคม 2561 ที่จังหวัดอ่างทอง 1. ด.ช.คณิศร พุ่มเชย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร 2. ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 3. ด.ช.ชยิณ ชินภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 4. ด.ญ.ฐิตา อยู่สุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร 5. ด.ญ.ญาณิกา ทิมขลิบ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร 6. ด.ญ.ภัทราพร ผลปาน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รายการที่ 3 เงินเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนจ่านกร้อง 2560 วันที่ 11 มกราคม 2561 1. ด.ญ.กชกร วิกุลชัยกิจ ป.6.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 2. ด.ช.กชพร บุญภิละ ป.6.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sudoku ระดับประถมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 3. ด.ช.แทนไทย สมฤทัย ป.6.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 4.ด.ช. ณัฐปคัลภ เมฆดี ป.5.2 ด.ช. พิชญะ ปานสุขสาน ป.5.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์( A Math ) ระดับประถมศึกษา พร้อมเงินรางวัล รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ร่วมตอบคำถามในรายการ ASEAN WEEK ประจำเดือนธันวาคม ได้แก่ 1. ด.ญ. ฐิตาภา ศรีภิรมย์ 2. ด.ญ. กมลรัตน์ พบแก้ว 3. ด.ญ. ชลธิชา ชื่นคำ ประจำเดือนมกราคม ได้แก่ 1.ด.ช.ศรัทธา แดงห่วง 2.ด.ช.เนตินาท นิลนาค 3.ด.ช.ณกุลกานต์ เรืองศรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลกประจำปี 2561 14 มกราคม 2561 ด.ญ.ศาณิศา ติ๊บนวล รองอันดับ2 "หนูน้อยคนดี ศรีสองแคว" ได้รับรางวัลสายสะพาย พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล รางวัลการสอบคณิตศาสตร์ ของ ASMO (Asian Science and Mathematics ) ด.ช.ภูเมฆา เค้ามงคลกิจ ด.ช.ชนาสิน สุธาสิริทรัพย์ ชั้น ป.2.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.ชนัต เชี่ยวชาญ ป.6.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤช ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่ 1 พร้อม โล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุประวีณ์ เถื่อนโต และ ด.ช.ชยกูล ฉันทวรางค์ ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,22:37   อ่าน 1091 ครั้ง