ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมประเมินความรู้และทักษะการะบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมประเมินความรู้และทักษะการะบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6 โดยในระยะแรก ทำการทดสอบการคูณเร็ว ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,14:41   อ่าน 596 ครั้ง