ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สร้างสำนึก ฝึกวินัย น้องปฐมวัย
วันที่ 18 มกราคม 2561 ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ในกิจกรรม สร้างสำนึก ฝึกวินัย น้องปฐมวัย มีรายการดังต่อไปนี้ 1.การประกวดระเบียบวินัยในห้องเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล 1 รางวัลชนะเลิศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นักเรียนชั้นอนุบาล 1.3 รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1.2 รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1.5รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1.6 2.การประกวดระเบียบวินัยในห้องเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล 2 รางวัลชนะเลิศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นักเรียนชั้นอนุบาล 2.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นักเรียนชั้นอนุบาล 2.5 รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2.3 รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2.4รางวัลชมเชย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2.6 ณ สวนสุขภาพเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:40   อ่าน 264 ครั้ง