ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 67
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่ไปทำการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีรายการดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ) 2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 3.การปะกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ) 4.การเเข่งขันท่องเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 5.การเเข่งขันท่องเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 6.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเข้ารวมการเเข่งขัน 7.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 8.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 9.การเเข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 10การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป4.ป6 11การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป1.-ป6 และมอบรางวัลการแข่งขันศณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้ 1. ด.ช.ภูเมฆา เค้ามงคลกิจ ป2.1 รอบเจียรไนเพชร ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 2. ด.ญ.กชกร วิกุลชัยกิจ ป6.2 รอยเจียรไนเพชร ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,11:45   อ่าน 265 ครั้ง