ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1336248
Page Views 2385159
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 3323
คู่มือนักเรียนเข้าใหม่ อนุบาลชั้นปีที่ 1 โครงการ Mini English MEP. RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 3285
ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.99 KB 3437
วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน รายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.47 KB 4605
ชุดแบบฝึกหัด Math Warm Up ชุดที่ 1-3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.31 KB 6505
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 566.5 KB 4877
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 478.5 KB 6782
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484.5 KB 9089
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.34 KB 5348
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 543 KB 4692
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 445 KB 4075
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.09 KB 3132
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.24 KB 3024
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.93 KB 3034
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 3069
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.51 KB 2949
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.13 KB 3218
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 6183
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2967
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 3698
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 2924
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 2899
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 2829
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 2597
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 2710
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 2760
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 2618
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 2568
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 2684
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 2792
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 3930
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 2686
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 3001
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3039
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 3147
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 2593
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 2712
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 4416
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 2972
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 2936
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 2894
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 2462
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 2689
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 3064
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 2903
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 2667
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2913
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๑ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 2480
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๒ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 2856
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๓ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 3368
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๔ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 3443
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๕ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 2969
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖.๖ ปี ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 3079
อ.1 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.99 KB 1498
อ.2 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.62 KB 619
ป.1 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.85 KB 1806
ป.2 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.61 KB 1594
ป.3 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.04 KB 1884
ป.4 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.38 KB 2871
ป.5 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.23 KB 2451
ป.6 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.56 KB 2346
เจ้าหน้าที่ธุรการ M.E.P. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.86 KB 219
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.09 KB 158
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.86 KB 210
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.65 KB 247
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 54
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.52 KB 53
ประกาศ เรื่อง คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.62 KB 364
ประกาศ เรื่อง ครูพี่เลี้ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 352
ประกาศ เรื่อง ธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.39 KB 143
ประกาศ เรื่อง วิทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102 KB 358