ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หยุด 5 นาที เพื่ออ่านถวายในหลวง