ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการแข่งขัน "ยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ" ครั้งที่ 1

รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.68 KB

วิชาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.36 KB

วิชาคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB

วิชาวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.82 KB

วิชาสังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.2 KB

วิชาภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.28 KB