ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 180 คน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิราพัชร แม่หล่าย (พั้นซ์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
ที่อยู่ : 161 หมู่ 7 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 095-642-0535
อีเมล์ : chs37573@chs.ac0th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิดา ทองดี (ปลา)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
ที่อยู่ : 68 ม3ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจ.พิษณุโลก65000
เบอร์มือถือ : 0894609988
อีเมล์ : tigger_sos@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัตมณี จันทร์หิรัญ (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 2530
ที่อยู่ : 153/5 หมู่ 5 ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เบอร์มือถือ : 0840806118
อีเมล์ : ratmanee.kung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พุธมณี ดิษบรรจง (ดรีม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 54/32 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 083-960-4489
อีเมล์ : Muttamat_nu@homail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขจรยศ บุญนะ (เต้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 11/44 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0613364480
อีเมล์ : Tatea.bn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธิมาการ การินตา (Nonny)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 346 หมู่ 8 .วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
เบอร์มือถือ : 0873084113
อีเมล์ : nonnon2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธันยากานต์ เรณุมาน (ทูน่า)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 196/2 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ. พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0911529414
อีเมล์ : bumtunama@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทชณิตา เวียงแก้ว (รีมิกซ์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 60 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0802612831
อีเมล์ : Phatchanita@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เทพวรรณ์ รักผกาวงศ์ (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 66 ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : theppawan123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีรภัทร ติณะคัด (แดน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 153 หมู่3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0888173933
อีเมล์ : dan_th@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปภิญณศา ปุญเขตต์ (ปริ๊ณซ์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถ.เอกาทศรฐ
เบอร์มือถือ : 0979202945
อีเมล์ : veeyaa@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ฐิติพันธ์. ขจรพุทธรักษา (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 79/19 ต.ในเมือง. อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0805045795
อีเมล์ : Pond1pond2_2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม