ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิษณุ สุวรรณเนตร (ก้อง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : Kongxphitsanu@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : ผู้จัดการใหญ่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8/8ม.8 ต.บึงพระอ.เมืองจ.พิษณุโลก

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ย. 2560,10:04 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.249.38


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล