ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 181 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิชชาภา ทวีลาภ (ครีม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 80/39 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0933129604
อีเมล์ : pitchapatweelap@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิราพัชร แม่หล่าย (พั้นซ์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 161 หมู่ 7 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0956424967
อีเมล์ : chs37573@chs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชญกานต์ วิริยะไชยกุล (ต้นไผ่)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 12-13ถนนพญาลิไท
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นรวิชญ์ เขียวหาย (ฟรอง)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : FB: Norawit Khiaohai
เบอร์มือถือ : 0979564637
อีเมล์ : jamejko4495@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิรีวัณณ์ จรัสสิริวิชช์ (สิ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 90/2 ม.1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0906858311
อีเมล์ : Sireewan99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล อู่ทองมาก(โฉมแดง) (ก้อย)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น :
ที่อยู่ : 19/22 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 089-2692869
อีเมล์ : drumbel1975@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิษณุ สุวรรณเนตร (ก้อง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
ที่อยู่ : 8/8 ม.8ต.บึวพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 093-2966081
อีเมล์ : Kongxphitsanu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ (สต๊อป)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 42/1 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0874862065 - 0858732560
อีเมล์ : chanwitstop2546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กันตนา หอมสะอาด (ชบา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 46/1 หมู่3 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0948262233
อีเมล์ : ้homsaardchaba@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา ไชยทิง (ขิม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 678/39 ม.6 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
เบอร์มือถือ : 0852988149
อีเมล์ : khim.khemika2004@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิลาสินี อยู่คุ้ม (อีฟ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 251/1 ม5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000
เบอร์มือถือ : 0931505924
อีเมล์ : vilasinee5924@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลวัฒน์ อภิไชยรัตน์ (เปา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 43/3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณูโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0629422589
อีเมล์ : phonlawat.1547@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม